BVT-PK: Statement von Stephanie Krisper

BVTPK Statement von Stephanie Krisper